CU of verkiezingen?

Deze brief stond op de site van WUZ ( Telegraaf) op 21 juni 2017.

CU of verkiezingen?
 
Volgens een betrokkenen uit het ‘motorblok’ zullen we eerder nieuwe verkiezingen krijgen dan een minderheidskabinet, mocht het niet lukken met CU.
Het is al vreemd dat ze überhaupt weer gaan onderhandelen met CU aangezien Pechtold de deur met CU duidelijk had dicht gesmeten. Je staat dan toch behoorlijk voor joker wanneer je dan nu opeens wel samen kan regeren omdat de PvdA duidelijk is en niet gaat regeren.
Maar om dan nieuwe verkiezingen uit te gaan schrijven is helemaal kolder. Wat dit niet allemaal kosten gaat. En het haalt niks uit. “Jantje”wil nog steeds niet met “Pietje”en “Kareltje” niet met “"Klaasje” enz.
Dan zit je nog steeds met hetzelfde probleem Grote kans dat de PVV nog groter uit de bus komt en nog steeds zullen de andere partijen het vertikken om met Wilders te gaan praten.
Het is nu onderhand genoeg geweest met de kleuterklas in Den Haag. Tijd om aan het werk te gaan. Vorm een minderheidskabinet en ga ‘shoppen’ op onderwerpen.
 
Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Politieke wil ontbreekt

Onderstaande brief was geplaatst in de rubriek WUZ van de Telegraaf op 27 mei 2017.

Politieke wil ontbreekt

 Edith Schippers roept de politieke partijen op om uit hun ‘comfortzone’ te stappen.

Momenteel ontbreekt de politieke wil om een formatie tot stand te laten komen.
Maar moet ze dan voornamelijk niet bij haar eigen partij zijn?
Al voor de verkiezingen heeft Rutte aangegeven dat zijn politieke wil ontbreekt om met Wilders te gaan praten.
De PVV heet 20 zetels gehaald. Dat kun je niet zomaar negeren. Dat zijn ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders.
Dus VVD stap zelf ook eens uit je comfortzone. Ik ben blij met het feit dat de VVD de grootste is geworden. Echter momenteel zoeken ze teveel op links om een coalitie tot stand te brengen terwijl rechts toch duidelijk gewonnen heeft. Ben je dan dom? Of doe je maar alsof?
 
Henk de Fluiter

Voorthuizen 

 

METRO

Onderstaand de brief die was gepubliceerd in de Telegraaf van 3 mei 2017

 Leg metro aan onder Randstad

Volgens de heer Eringa van ProRail moet de komende jaren het spoor drastisch op de schop. Hij wil heel veel investeren om meer treinen te kunnen laten rijden.

Nederland moet je zien als één grote wereldstad, met een paar stadsparken zoals de Veluwe en de Drentse heide. Een wereldstad werkt met een goed functionerend metrosysteem. Ik heb jaren geleden al tegen een CDA-Kamerlid gezegd dat je onder het ’episch centrum’ van Nederland een metrostelsel moet gaan aanleggen. Dit centrum is de Randstad met uitwaaiering naar Brabant en Barneveld/ Ede-Wageningen. Je kan met deze metrolijnen gewoon de bestaande snelwegen volgen en bij de steden aansluiten op bestaande trajecten. Met een metro heb je geen last van ’vallende blaadjes’ of bevroren wissels. Het bestaande spoor kun je dan helemaal inzetten voor vracht transport. Het antwoord van het Kamerlid was: „Dat kan niet, weet u wel hoeveel leidingen er in de bodem liggen”? Ik moet dan enkel maar concluderen dat zo’n Kamerlid zeker nog nooit de metro in Londen of in Moskou heeft bezocht. Weet hij wel hoe diep dit metrostelsel ligt? Zo diep liggen onze leidingen echt niet.

Henk de Fluiter,

Voorthuizen

 

Kabinetsformatie

De volgende brief was verzonden naar de rubriek WUZ van de Telegraaf.

Kabinetsformatie

Graag zou ik een uurtje met Mark Rutte gaan koffiedrinken om even te praten over de formatie van het nieuwe kabinet.

Het is toch overduidelijk dat een groot deel van de Nederlandse burgers heeft gekozen om een rechts kabinet te krijgen. Dan is het volstrekt onlogisch om met ‘Idols winnaar’ Jesse Klaver te gaan praten. Groen Links zal juist heel hoog gaan inzetten om allerlei milieu lobby’s te laten doorklinken in deze coalitie. Ze zal hierbij veel steun krijgen van D66. Deze zal zich gesterkt voelen met een Jesse Klaver en zal een linkser geluid laten horen. Ook een coalitie met PvdA is niet correct. Dan krijgen we weer eenzelfde geluid waartegen we juist gestemd hebben. Afgelopen 4 jaar hadden we ook het beleid van VVD en PvdA met steun van D66 en deels CDA. Dan verandert er dus weer niks.

‘Rechts’ heeft gewonnen en dat moet dan ook naar voren komen in de nieuwe beleidsplannen van een nieuw kabinet. Je kan het willen negeren maar de PVV heeft wel 20 zetels gekregen. Ook ik begrijp dat je niet met de PVV gaat regeren. Maar je kan de stem van ruim 1,2 miljoen kiezers niet zonder meer negeren. Laat nu merken dat je als VVD dit signaal van deze kiezers hebt begrepen en zorg dat er in het regeerakkoord iets terug te vinden is waarmee je ook deze groep ontevreden burgers tegemoet komt. Er zitten ook bij de PVV wel goede punten waar je als VVD iets mee kan doen. 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Recreatiewoning

Onderstaande brief was verzonden naar de rubriek WUZ van de Telegraaf.

Recreatiewoning

Met regelmaat kom ik in de rubriek WUZ brieven tegen waarin een pleidooi wordt gehouden om het permanent bewonen van vakantiewoningen te legaliseren.  Nu weer een brief ( WUZ 8-3-2017) van iemand die een vergelijking trekt met het ‘omkatten’ van leegstaande kantoren tot woningen.

Ik begrijp de gedachtegang maar deze vergelijking gaat niet op. Je kan namelijk enkel kantoren geschikt maken voor bewoning wanneer deze staan binnen of op zijn minst in de omgeving van normale woonbuurten. Een kantorencomplex op of nabij een industrieterrein is namelijk al niet geschikt om permanente bewoning toe te staan. Je krijgt dan te maken met allerlei milieu en geluidscirkels waardoor de omliggende bedrijven geen mogelijkheid meer hebben voor uitbreiding. 

De meeste recreatiewoningen liggen ook in het buitengebied van de dorpen en/of steden. Neem nu mij eigen dorp op de Veluwe, Voorthuizen. Wij hebben wel 60 tot 70 recreatieparken binnen onze gemeentegrenzen liggen. Wanneer je op deze parken permanente bewoning zou toestaan dan worden dit allemaal extra woonbuurten die verspreid liggen in een bosrijke natuur. Maar je bent dan als gemeente wel verplicht om deze  ‘nieuwe inwoners’  van je gemeente dezelfde faciliteiten te bieden als je overige bewoners.  Je moet dus politietoezicht, afvalophaal service enz., enz. gaan aanbieden.

Maar er is nog een hele belangrijke reden om legalisering niet toe te staan. Je gaat namelijk een hele oneerlijke verhouding krijgen van woningprijzen. Een vrijstaand huis zoals die momenteel word aangeboden binnen de legale bebouwing kost al gauw richting de 5 ton. Een vakantiehuisje kun je al kopen voor rond de € 150.000,- Dat is logisch omdat het gaat om een recreatiewoning en  dus niet permanent bewoont mag worden. Wie zou er niet graag 1,5 ton een vrijstaand huis willen bewonen midden in de natuur met alle faciliteiten van een normale woonbuurt? Ook eigenaren van recreatieparken ( chaletparken) zouden op één slag eigenaar zijn van een bouwperceel waar je zomaar 80 vrijstaande woningen mag bouwen. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling.

Recreatiewoning staan niet voor niks op recreatiegrond. Die bestemming moet je dus nooit gaan wijzigen. Het gaat een janboel worden.

 Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Bestuurlijke vernieuwing

Onderstaand de brief zoals deze is verzonden aan de Telegraaf na een oproep van hun om met ideeën te komen hoe de kloof tussen politiek en burger verkleind kan worden. En de vernieuwingen voor ons kiesstelsel. 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag stuur ik u mijn bijdrage hoe wij de kloof tussen de politiek en de burger kunnen verkleinen. 

Al in 2006 is er een poging ondernomen om de burger te betrekken bij de politiek en bij de broodnodige hervormingen. Er was toen op initiatief van de heer Pechtold ( als minister Bestuurlijke vernieuwing)   zelfs een website in het leven geroepen www.nederlandpraatmee.nl
Hier konden burgers hun ideeën spuien over welke hervormingen zij nodig achten.
Echter toen dit kabinet uiteen viel werd dit ‘speeltje van D66’ direct in de prullenbak gesmeten.
Er waren op dit burgerforum heel veel goede ideeën naar voren gekomen.

Ik stuur u graag even in het kort mijn bijdrage van destijds en voor nu. 

1. Kamerleden die zelf uittreden krijgen niet meer de mogelijkheid om hun zetel op persoonlijke titel te behouden en als zelfstandige fractie door te gaan. De zetel blijft verbonden aan de partij waarvoor zij die zetel hadden verkregen.

2. We moeten de randvoorwaarden hoger zetten om nieuwe partijen te laten meedoen aan de verkiezingen. Een kiesdrempel is één, maar je moet wel zorgen dat nieuwe partijen ( vernieuwende geluiden) een kans kunnen krijgen. Maar je zou de lat hoger kunnen leggen bij de ondersteuningsverklaringen. Je kan nieuwe partijen wel laten meedoen, maar bij te weinig zetels krijgen ze geen plaats in de Tweede Kamer, of je geeft ze geen stemrecht. Dan is het een soort stageperiode.

3. Ik ben van mening dat de burger ook invloed moet krijgen op de te vormen coalitie. Kijk naar de laatste Kamerverkiezingen. Wie had kunnen bedenken dat er een samenwerking zou komen tussen VVD en PvdA?
Hoe ga je dat inrichten: In mijn plan gaan we 2 keer stemmen. Eerst volgens de traditionele methode, dus kiezen voor een bepaalde partij. Nadat de uitslagen van deze verkiezingen bekend zijn stellen we een formateur aan. Deze formateur gaat met de winnende partijen om tafel zitten en smeed drie verschillende coalitievormen. Bij deze coalities schrijft hij ook een duidelijk beleidsplan. Hierin moeten die punten naar voren komen welke de burgers bezig houden, zoals: hypotheekrenteaftrek, pensioenregeling, ziektekostenverzekering enz. enz. Vervolgens brengen we deze plannen in de media, met de nodige uitleg en dan gaan we voor de tweede keer naar de stembus. We kiezen dan voor coalitie ( lees: regeerakkoord) A, B, of C. De burger krijgt dan exact waar de meerderheid voor kiest.
We kunnen dit eenvoudig inrichten als we het stemmen via Internet gaan invoeren. Nummer van je stempas in combinatie met je Burgerservicenummer o.i.d. Dat moet toch goed te beveiligen zijn.
Wanneer je op deze manier een coalitie tot stand brengt dan kun je deze regering ook 6 jaar laten zitten. Dan hebben ze ook de tijd om te laten zien dat hun ingezette beleid vruchten afwerpt.

4. Dan zou ik nog graag zien dat de burger meer betrokken wordt bij de verkiezingsdebatten. Als je nu ziet dat zowel Rutte alsmede Wilders het RTL debat boycotten omdat er teveel lijsttrekkers uitgenodigd waren dan is dat te gek voor woorden.

Ik denk dat je juist de lijsttrekkers van de partijen die momenteel de wetgeving bepalen ( CDA PvdA SP CU VVD Groen Links D66 PVV) moet uitnodigen in een debat. Maar nodig hiervoor ook de burgers uit om ruim van tevoren hun vragen/problematieken op te sturen. Maak hieruit een ruime keuze en zet juist de burger op het podium met die lijsttrekkers. Nu bestaat het debat uit het poneren van stellingen door een presentator  en krijg je altijd de standaard one-liners.

Maar zet de burger met zijn/haar vraag op het podium en laat die 5 minuten in debat gaan. Dan kan de burger op dat moment ook aangeven dat de desbetreffende lijsttrekker zich verschuilt achter “wollige” teksten. Ik ben zeker dat je een heel interessante TV avond krijgt. 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

NAVO bijdrage

Onderstaande brief stond in de rubriek WUZ van de Telegraaf op vrijdag 17 februari 2017

NAVO bijdrage 

De heer Trump is van mening dat Europese landen meer moeten bijdragen aan de NAVO. Amerika zou nu veel meer geld in de NAVO pompen als de andere leden.

Op zich heeft hij hier natuurlijk wel een punt. Echter wat ik mis in zijn rekensommetje is dat de USA ook het meeste verdient aan defensie. Ze zijn één van de grootste exporteurs van wapens en staan op nummer 1 wat betreft de defensie industrie.
Als meneer Trump dus van mening is dat ook Nederland miljarden meer moet uittrekken voor  defensie, dan moet er wel even een rekenmodule gemaakt worden hoe het staat met de verhoudingen tussen de uitgaven aan defensie  en de winsten die geboekt worden aan de defensie industrie. 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Burger en bedrijfsleven willen duidelijkheid

Dit artikel stond in de Barneveldse krant op zaterdag 4 februari 

Burger en bedrijfsleven willen duidelijkheid. 

Wat is de stand van Nederland? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart nodigt de Barneveldse Krant politiek betrokkenen uit hun visie te delen. Vamndaag Henk de Fluiter, in het verleden actief voor de Ondernemerspartij en als genodigde bij de slotmanifestatie na de 100 dagen van het eerste kabinet Balkenende.

Het is weer bijna zover dat wij als burgers gebruik mogen maken van ons stemrecht. Gelukkig leven wij in een democratie en hebben wij dit stemrecht. Dat is in heel veel landen op de wereld  wel anders geregeld. Dan is het toch jammer dat er nog altijd heel veel burgers geen gebruik maken van dit recht en dus thuis blijven. Vaak zijn dit wel mensen die een mening hebben over de politiek en vinden dat het allemaal maar waardeloos is en dat het toch niet helpt als je gaat stemmen. Het is jammer dat deze thuisblijvers geen gebruik maken van hun stemrecht, maar misschien is het ook wel begrijpelijk. De burger voelt zich vaak niet gehoord, niet serieus genomen dus niet vertegenwoordigt.
Op 15 maart 2017 mogen wij dus weer naar de stembus. Het huidige kabinet Rutte II is dan weer passé

Tegenpolen Het kabinet Rutte II oftewel het kabinet Rutte-Asscher is gestart op 5 november 2012. Het kabinet was redelijk snel geformeerd. Het was ook het eerste kabinet waarbij Koningin Beatrix geen rol speelde en de beëdiging van ministers en staatssecretarissen was voor het eerst via de televisie live te volgen.

Wie had kunnen bedenken dat we een kabinet zouden krijgen van twee tegenpolen in de politiek. De VVD samen met de PvdA. Ik had dit zeker niet zien aankomen. Ik denk dat heel veel mensen anders gestemd zouden hebben wanneer ze van tevoren geweten hadden dat deze coalitie gesmeed zou worden. Dit is ook de reden dat ik al jaren pleit voor wijzigingen in ons kiesstelsel. Ik zou graag een constructie zien waarbij je als kiezer ook kunt aangeven welke coalitievorm je prefereert. Maar het is sowieso hoog tijd dat onze kieswet eens onder een vergrootglas gelegd gaat worden. Moeten we een kiesdrempel gaan invoeren? Het zou wel voorkomen dat we, zoals nu het geval is, geconfronteerd worden met een enorme toename van deelnemende nieuwe partijtjes. Momenteel staan er al iets van 81 partijnamen geregistreerd voor de verkiezingen van 2017. Hier zitten al 18 nieuwe partijen (aanduidingen) bij. Gelukkig hebben er maar 28 partijen de eindstreep gehaald, maar dat zijn er nog steeds teveel. 
 
Uit de partij stappen Wat we zeker ook moeten regelen is dat wanneer Kamerleden uit de partij stappen zij niet hun zetel kunnen behouden en als zelfstandige fractie kunnen doorgaan. Ook wachtgeldregelingen moeten worden ingekort en niet gelden voor Kamerleden die op vrijwillige basis weggaan zoals we bijvoorbeeld hebben gezien bij D66-er Wassila Hachchi. Uiteraard kleven er aan de invoering van een kiesdrempel ook nadelen. Je biedt nieuwe politieke geluiden minder kans om zich te gaan profileren. Ook een partij als de SP is begonnen met 2 Kamerzetels en op hun hoogtepunt stonden ze op 25 zetels. Maar momenteel krijgen we te maken met zoveel splinterpartijen en afscheidingen dat het onmogelijk gaat worden om een stabiel kabinet te vormen die kan aanpakken omdat ze geen duidelijke meerderheid heeft.
 

Eerste deuken Maar ik wil weer even terug stappen naar het huidige kabinet Rutte II.
Al voor de beëdiging ontstond er rumoer aangaande het plan voor invoering  van een inkomensafhankelijke zorgpremie.  Hans Spekman van de PvdA noemde het plan om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken een ‘feestje’ vanwege de inkomensnivellering. De achterban van Mark Rutte is ziedend en kranten koppen dat ‘Marx Rutte onder vuur’ ligt en de VVD wordt uitgeroepen tot kampioen nivelleren. Dat zijn de eerste deuken die dit kabinet oploopt en er zullen er nog vele volgen.

Oekraïne Ik benoem er even snel een aantal: al in december dient staatssecretaris Co Verdaas zijn ontslag in. Hij heeft gerommeld met onkostenvergoedingen. Frans Weekers stapt in 2014 op vanwege problemen bij de belastingdienst. In zijn plaats krijgen we dan Eric Wiebes. In 2015 nemen we afscheid van Opstelten en Teeven in verband met een deal met crimineel Cees Houtman. De “bonnetjesaffaire” waar, in het zicht van de haven, ook van der Steur nog op struikelt.
En dan hebben we natuurlijk nog de parlementaire enquête aangaande de Fyra waarop staatssecretaris Wilma Mansveld struikelt.

Ook komt Mark Rutte zwaar onder vuur te liggen wanneer hij toch geen afstand wil nemen van het associatieakkoord tussen de EU en de Oekraïne. Hiermee negeert hij de duidelijke nee-stem van het referendum. 
Maar ook hier weet Mark Rutte weer mee weg te komen.  Het moet gezegd, Rutte heeft wel laten zien dat hij elke keer alle neuzen weer dezelfde richting op krijgt. Zelf hij had niet verwacht dat de andere EU lidstaten akkoord zouden gaan met de wijzigingen van het associatieverdrag.  Het waren wel de belangrijkste wijzigingen waarom burgers NEE hadden gestemd bij het referendum. 

Ruime voldoende en kritiek Toch bemerk je een enorm verschil in de samenleving hoe men tegen Rutte en zijn huidige kabinet aankijkt. Vanuit de ondernemers krijgt dit kabinet veelal een ruime voldoende, zo was te lezen in het Financieel Dagblad. Maar je kan niet voorbijgaan aan de vele geluiden van kritiek vanuit de samenleving. Mark Rutte heeft daarom ook al heel slim op voorhand zijn excuses aangeboden voor de zaken die hij had beloofd en niet kon waarmaken. Hiermee maai je het gras weg voor de voeten van de andere partijen in het verkiezingsdebat.

Onvrede Onze samenleving is harder geworden. We hebben te maken met een enorme toestroom aan vluchtelingen en we hebben steeds meer te maken met terrorisme. Dat zijn juist de zorgen waar de PVV van Geert Wilders op kan scoren. Juist de PVV kan bij de komende verkiezingen groot uit de bus komen. Veel mensen snappen echt wel dat ook Wilders niet met oplossingen gaat komen maar hij verwoord wel de onvrede, de onmacht bij de burgers.
Je ziet dit op meer plekken. Onvrede bij burgers zorgt er voor dat ze gaan kiezen voor die persoon die frontaal in de aanval gaat. In Amerika dachten ze ook dat Trump het nooit zou redden, maar hij mag zich nu toch de machtigste man van de wereld noemen. En je ziet hetzelfde in Duitsland met de opkomst van de AFD en in Frankrijk met Le Pen of Oostenrijk met Norbert Hofer van de FPÖ.

'Pappen en nathouden' kabinet Is het dan verstandig van de VVD, maar ook van de andere partijen om op voorhand al te gaan zeggen dat je niet gaat praten met Wilders? Wanneer je nu al zegt dat je niet gaat regeren met Wilders geeft juist aan de andere partijen een betere onderhandelingspositie. Ze weten op voorhand dat er geen ‘escaperoute’ meer mogelijk is via de PVV. Ze zullen hierdoor sterker kunnen onderhandelen. Wat blijft er dan nog over van je eigen partij programma? Stel dat de VVD de formatie mag gaan doen. Ze sluiten op voorhand de PVV uit. Dan zullen ze dus moeten gaan regeren met bijvoorbeeld GroenLinks waarbij je  verhoging van accijnzen en milieubelastingen krijgt, autootje pesten en meer asielzoekers. Met D66 krijg je nog meer Europa en met de PvdA gaan we nog meer nivelleren.
Je krijgt dus wederom een “pappen en nathouden” kabinet die elke keer weer overal steun moet gaan zoeken om wetgeving te kunnen maken. Geen duidelijke richting.

Duidelijkheid Juist in dit tijdperk waarin we de ene na de andere financiële crisis te verwerken krijgen en waar we te maken hebben met terreuraanslagen en nog heel veel problemen in de Arabische wereld hebben we een kabinet nodig met een duidelijke richting. Een kabinet die daadkrachtig kan optreden met een plan voor de langere termijn. Plannen waar we als burgers op kunnen bouwen. We zitten te smachten op een betrouwbare overheid. Niet een overheid die reageert op de ‘waan van de dag’ en die vandaag een plan bedenkt om die morgen alweer te wijzigen. De burger en het bedrijfsleven willen duidelijkheid. 

Laten we hopen dat een volgend kabinet voor iedereen iets positiefs te bieden heeft! 

Digitale Bon

Deze brief stond in de rubriek WUZ van de Telegraaf op maandag 6 februari.

Digitale Bon 

De politie werkt met speciale apps om bekeuringen uit te schrijven. Maar de smartphone kan geen bonnetje uit printen dus er wordt geen afschrift verschaft.

Betekent dit dan dat wanneer ik ergens fout parkeer ik ook geen afschrift meer onder de ruitenwisser vind? Hoe kan ik later dan bezwaar maken?

Nu kan ik direct foto’s maken van een fout geplaatst bord of onduidelijke regelgeving. Echter, krijg ik achteraf een bekeuring thuisgestuurd, dan ben ik mij van geen kwaad bewust en moet ik maar geloven dat ik inderdaad mijn auto onjuist had geparkeerd.

Moeilijk om dan nog gegevens te verzamelen voor een eventuele bezwaarprocedure.

Digitalisering is mooi, maar ik wil als burger wel graag dat afschrift blijven zien wanneer ik iets fout doe.

 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Recht op ruim TV debat

Deze brief stond in de rubriek WUZ van de Telegraaf op donderdag 2 februari.

Recht op ruim TV debat

 De VVD en de PVV hebben aangegeven dat zij met hooguit 4 lijsttrekkers de degens willen kruisen in het eerste RTL debat.

Mocht RTL besluiten om wel meer lijsttrekkers uit te nodigen dan hebben zij aangegeven dat zij niet zullen deelnemen aan dit debat.
Wat een arrogantie. Het lijkt mij toch dat de kijker ( lees: kiezer) graag breed wordt geïnformeerd in zo’n TV debat.
Als de heren Rutte en Wilders zo graag enkel zelf in de schijnwerpers staan dan moeten ze maar met een eigen, door hun betaald, TV kanaal starten. Dan hebben ze direct invloed op wat er wel en niet openbaar mag komen. Dit lijkt bijna op informatievoorzieningen zoals we die kennen uit landen als China en Noord-Korea.
Als ik het voor het zeggen had bij RTL dan nodigde ik beide heren niet eens meer uit.
 
Henk de Fluiter
Voorthuizen 

Vrij Nederland?

Onderstaande brief was verzonden naar de rubriek WUZ van de Telegraaf. 

Vrij Nederland?

 

Minister Kamp streeft naar een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Ik heb toch altijd gedacht dat ik in een vrij Nederland woon, maar het begint er steeds meer op te lijken dat wij hier te maken krijgen met een communistisch regime die alles bepaalt voor de burger.

 

In 2050 zouden we allemaal in een elektrische auto moeten rijden. Maar hoeveel mensen rijden er niet met een caravan of paardentrailer rond? Voorlopig kunnen de elektrische auto’s zulke zware aanhangers niet trekken.

De enige elektrische auto waarmee je redelijk uit de voeten kunt qua actieradius is een Tesla. Maar hoeveel mensen kunnen meer als een ton uitgeven voor een auto? En ja, er komt ook een kleiner, goedkoper model, maar die kost ook nog steeds heel wat meer dan een normale middenklasser en dit model is te klein voor gezinnen met een aantal kinderen en eventuele huisdieren.

 

De gasverwarming in onze huizen zou vervangen moeten gaan worden door restwarmte van de industrie. Ik krijg dan van die visioenen voor ogen van die  blokverwarming die ze in het oude Rusland al jaren geleden hadden. De overheid gaat dan zeker ook bepalen hoe warm ik het in mijn huis mag hebben?

 

Mensen moeten verplicht gaan worden om de huizen beter te gaan isoleren. Hoezo verplicht? Wie gaat de rekening dan betalen? De gemiddelde burger kan niet zomaar tienduizenden euro’s uit zijn zak toveren aangezien Mark Rutte die al heeft geplukt. En we mogen toch zeker zelf wel uitmaken of we ons geld willen besteden aan vakantie of de horeca in plaats van een laag piepschuim tegen mijn dak.

 

Kortom, we hebben hier weer te maken met een betuttelende overheid en ik raad minister Kamp aan om te gaan verhuizen naar ‘Utopia’!

 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Crowdfunding

Onderstaande brief stond in de rubriek WUZ van de Telegraaf van 18 november 2016. De brief is naar aanleiding van de onzinnige strafeis van 5000 euro voor Geert Wilders.

 Crowdfunding

De officier van justitie wil Geert Wilders een onvoorwaardelijke geldboete van € 5000,- opleggen voor zijn ‘minder Marokkanen’ uitspraak.

Hieruit mag je dus de conclusie trekken dat je in Nederland voor € 5000,- mag discrimineren. Volgens het Openbaar Ministerie was de ‘minder’-uitspraak van Wilders namelijk discriminerend en daarom strafbaar. 

Als dit zo is, dan kunnen we dus voor 5000 euro onze Zwarte Piet weer terughalen in ons straatbeeld. Want we hebben “roetveegpieten” gekregen omdat sommige groeperingen vonden dat zwarte piet discriminerend zou zijn.

Ik stel dan voor om een crowdfunding actie te starten. Als elke Nederlander een cent doneert dan kunnen we voor een aantal jaar de straf van € 5000,- afkopen en hebben wij zwarte piet terug.
Met dank aan meneer Wilders en het OM. 

Henk de Fluiter

 

Voorthuizen

Parkeren ziekenhuizen

De volgende brief was gepubliceerd in de rubriek WUZ van de Telegraaf op woensdag 9 november 2016

Parkeren ziekenhuizen

Het is ronduit schandalig dat mensen die van ellende naar een ziekenhuis moeten, daar ook nog geconfronteerd worden met hoge parkeerkosten.
Niemand gaat voor zijn lol naar het ziekenhuis, dus ben ik van mening dat ziekenhuizen moeten zorgen voor goede voorzieningen en daar hoort ook een parkeerplaats bij.
Daar mag je je bezoekers niet mee belasten, dat hoort service te zijn.

Ik heb hierover al eens een discussie gevoerd met een ziekenhuis in mijn omgeving. Zij gaven als reactie dat ze bang waren dat ook ‘niet bezoekers’ hun auto daar zouden parkeren. Ik gaf als simpele oplossing dat je dan bij al je afdelingen uitrijmunten moet verzorgen. Dan heb je dat probleem al ondervangen.

Maar mochten ziekenhuizen hardleers blijven en toch parkeerkosten in rekening brengen dan wil ik u allen het volgende adviseren. Is de arts te laat met zijn/haar afspraak en moet u dus onnodig langer parkeren dan moet u deze extra parkeertijd claimen bij de afdeling van deze arts. Ik denk dat ze er dan misschien toch anders over gaan denken. 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Falende overheid/ombudsman

Deze brief was naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman aangaande een falende overheid.

Falende overheid/ombudsman

Volgens onze ombudsman faalt de overheid. Dat is geen nieuws, dit wist elke burger natuurlijk al lang.

Maar wanneer gaat dezelfde ombudsman zichzelf eens een spiegel voor houden?

Ik heb twee keer te maken gehad met de ombudsman en beide keren liep het uit op een drama.

Personeel wat continu afwezig was vanwege persoonlijke problemen en het dossier niet overdroeg aan een collega. Dan weer een dossier wat volledig uit beeld geraakte en bij een evaluatie aan het einde van het jaar werd terug gevonden onder in een lade.

Door dit alles duurde de afwikkeling van dossiers zo lang dat de betreffende overheden geen antwoorden meer konden geven op vragen. De ombudsman maakt het zelfs zo bont dat er compleet verkeerde vragen werden gesteld aan desbetreffende overheidsinstanties. 

Ik heb destijds aan de ombudsman gevraagd: “Bij wie kan ik terecht voor een klacht over de ombudsman”? U raadt het al, bij de Ombudsman!! 

Henk de Fluiter

Voorthuizen 

Boerenhulp

Deze brief stond op de website van WUZ ( Telegraaf 29 juni 2016) ) als brief van de dag. 
 
Dan maar een TV-actie beginnen ! 
 
De boeren kunnen fluiten naar een financiële bijdrage van onze overheid voor de geleden schade door het noodweer.
Door extreem noodweer werden kassen, gewassen en schuren in het zuiden van ons land geheel verwoest.
De staatssecretaris is echter van mening dat het hier niet gaat om een nationale ramp en boeren kunnen zich hiertegen verzekeren.
 
Het is zoals altijd weer eenrichtingsverkeer van onze overheid. Ze willen zich op allerlei manieren graag bemoeien met onze boeren en stellen allerhande regels en voorwaarden op. Maar als boeren dan getroffen door extreme omstandigheden welke zij ook niet in de hand hebben, dan geeft de overheid niet thuis.
Het is dan misschien geen nationale ramp, maar je mag toch wel spreken van een natuurramp in dit specifieke gebied.
De overheid staat altijd meteen klaar met een zak met geld wanneer er in het buitenland hulp nodig is, maar wanneer onze eigen boeren hulp nodig hebben laat de overheid ze stikken.
 
Laten we dan maar een TV actie opstarten om geld in te zamelen voor deze getroffen bedrijven. Ik sta niet snel klaar met mijn portemonnee bij allerlei inzamelingsacties, maar ik zou hier wel een paar euro voor over hebben.
Deze boeren hebben er ook niet om gevraagd dat hun hele bedrijf en levenswerk naar de filistijnen is door één enkele hagelbui.
 
Henk de Fluiter
Voorthuizen 

Veilg rijden beloond

Onderstaande brief stond in de rubriek WUZ van de Telegraaf op 14 juni 2016.

Veilig rijden beloond
 
De ANWB introduceert de “Veilig Rijden Verzekering”. Mensen worden dan beloond met hoge kortingen op hun autoverzekering wanneer ze niet hard remmen en niet te hard door de bochten gaan enz.
Als je van deze verzekering wilt profiteren dan ben je wel verplicht om een stick in je auto te laten monteren waar de ANWB je rijgedrag mee kan aflezen.
Maar gaat het bij een autoverzekering niet heel simpel om het aantal schadegevallen? Je krijgt nu toch al een beloning wanneer je nooit schade claimt met je bonus kortingen?
Ik zelf heb de maximaal haalbare bonus korting vanwege het feit dat ik al jaren geen schade heb gereden. En ja, ik ben ook geen “ragger” in het verkeer, dus er zal wel een link zijn tussen een normaal rijgedrag en weinig schade. Maar om daarvoor nu ook nog mijn privacy op te gaan geven zodat mijn verzekering dagelijks met mij meerijdt?
Geen schade claimen moet genoeg zijn om de maximale korting te krijgen en te houden.
 
Henk de Fluiter

Voorthuizen 

'Vakdiploma's weer erkennen'

Onderstaande brief stond als "brief van de dag" in de rubriek WUZ van de Telegraaf op dinsdag 7 juni 2016.

'Vakdiploma's weer erkennen'

Vier binnen de branche als autoriteit te boek staande inspecteurs, die zich bezighouden met elektraveiligheid, slaan alarm. Ze komen dagelijks levensgevaarlijke situaties tegen.

Dit is het zoveelste bewijs hoe slecht het is geweest dat de verplichte vakdiploma’s voor heel veel ambachten en beroepsgroepen is afgeschaft.
En wanneer je dit voorlegt aan de overheid dan verschuilen zij zich altijd weer aan zelfregulering van de branches zelf. De overheid komt elke keer weer met het verhaal van certificeringen vanuit de branches zelf. Maar dat is natuurlijk klinkklare nonsens. Branches verlenen aan een ieder certificaten als deze daar maar een bepaald bedrag aan euro’s tegenover stelt. Dat heeft niks met vakbekwaamheid te maken.
Het staat heel stoer als een bedrijf laat zien dat hij is aangesloten bij de UNETO of de ANKO enz. Maar wat zegt dat over de vakkennis?

Ik zie liever, net als vroeger, erkende vakdiploma’s aan de muur hangen.
 
Henk de Fluiter

Voorthuizen 

'Maak arbeid juist weer betaalbaar'

Onderstaande brief stond op de site van WUZ Telegraaf als één van de drie keuzes voor de "brief van de dag".

'Maak arbeid juist weer betaalbaar'

Volgens Dijsselbloem moeten bedrijven de knip trekken om de werknemers een loonsverhoging toe te bedelen.
Dat klinkt in eerste instantie natuurlijk heel aantrekkelijk en iedereen zal blij worden van zo’n bericht.
Maar er zit ook een andere kant aan dit verhaal. Wanneer je de lonen gaat optrekken zal alles weer duurder gaan worden, want dat hebben we in het verleden altijd gezien. Uiteraard zal er ook een roep om loonsverhoging komen vanuit de zorgsector en de ambtenarij.
Iedereen weet dat de zorg nu al onbetaalbaar is en met een loonsverhoging zal het enkel maar nog duurder gemaakt worden.
 
Ik wil de minister graag het advies geven om als overheid juist de kosten te verlagen voor het bedrijfsleven en voor de werkende man. Als er lastenverlichting is dan kunnen de lonen juist omlaag en is arbeid weer betaalbaar aan het worden. Hiermee kunnen wij concurreren met het buitenland en dat is goed voor iedereen.
Het dagelijks bestaan zal onbetaalbaar gaan worden voor hele groepen uit onze samenleving wanneer we nu de lonen weer gaan optrekken.
Kortom: Erg domme uitspraak voor een minister van financiën.
 
Henk de Fluiter

Voorthuizen 

’Uber geen eerlijke concurrent’

De volgende brief heet gestaan in de Telegraaf als "Breif van de dag" op 11 mei 2016. Het gaat over het feit dal mevrouw Kroes hoofd is geworden van de adviesraad van Uber.

 ’Uber geen eerlijke concurrent’

Mevrouw Neelie Kroes vindt het onzin dat Uber zoveel tegenstand krijgt en is van mening dat de wet achterloopt bij de technische ontwikkelingen die volgens haar ook niet door iedereen is bij te benen.

Technische ontwikkeling is prima, maar het moet dan wel gaan om eerlijke concurrentie. En dat is iets wat bij taxidienst Uber niet het geval is. Met deze dienst kan elke burger zich aanbieden via een app om als chauffeur te fungeren. Deze burgerchauffeurs hebben dus geen enkele certificering of vakdiploma en ook de auto die zij gebruiken voor het commerciële vervoer van personen is niet extra gekeurd zoals dat wel bij een reguliere taxi het geval is. Je bent met Uber dus wederom een bedrijfstak om zeep aan het helpen. Taxichauffeurs moesten altijd gecertificeerd zijn en met Uber maak je dus ook deze certificaten weer waardeloos. Met deze manier van werken zijn al heel wat ambachten en bedrijfstakken naar de verdommenis geholpen.

Ik heb daarom de volgende boodschap voor mevrouw Kroes: „Technische vooruitgang is prima, maar het moet niet ten koste gaan van de kwaliteit en geen oneerlijke concurrentie zijn.”

Henk de Fluiter, Voorthuizen

Belastingen!

Onderstaande brief stond in de Barneveldse krant van 29 april 2016.
De brief was naar aanleiding van de hoge belastingdruk in Barneveld in combinatie met de afvalstoffenheffing en het nog maar één keer legen van de containers voor het restafval.

Belastingdruk !

 

 In Barneveld betalen wij meer belastingen dan in omliggende gemeente. Onze belastingdruk ligt hoger dan het landelijk gemiddelde én het Gelders gemiddelde.

De belastingen worden verdeeld over de woz-belasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

 

Wat betreft de forse woz-belasting noemt het college als verklaring de gemiddeld hoge huizenprijzen in Barneveld. Maar let wel, Putten staat als gemeente al jaren bekend als ‘goedkope’ gemeente, terwijl daar de gemiddelde koopsom van een woning nog hoger ligt als in Barneveld.

 

Maar ik vind vooral de afvalstoffenheffing schrijnend. In de afgelopen drie jaar is deze met 5% verhoogd. Dat is fors.

En dan worden wij vanaf volgend jaar ook nog eens geconfronteerd met een slechtere vuilnisophaaldienst. Het college heeft namelijk al een besluit genomen om vanaf volgend jaar de grijze container nog maar eens per maand te gaan legen. Dat is dus 12 keer minder dan nu het geval. En wij gaan dat echt niet terugzien in een verlaging van de afvalstoffenheffing. Ons college heeft nu eenmaal heel veel geld nodig voor allerhande “prestigeprojecten”.

 

Dat de grijze container nog maar één keer per maand geleegd gaat worden dient natuurlijk een goed doel. We willen de burgers bewuster maken van het scheiden van afval. Dat is een prima initiatief, maar toch plaats ik graag een paar kanttekeningen bij dit initiatief.

Grote gezinnen gaan echt problemen krijgen om hun restafval weg te krijgen. En wat te denken van de stankoverlast waarmee we te maken gaan krijgen wanneer de grijze bak 4 weken moet blijven staan. Ik wil maar even een voorbeeldje benoemen. Je zal een gezin hebben met wat tienerdochters. Die hebben allemaal te maken met hun maandelijkse ongemakken. Daar heb je van die mooie plastic zakjes voor, maar wanneer dit 4 weken in een grijze bak moet blijven en het zonnetje schijnt lekker op de container, dan gaat dit toch onfrisse luchtjes opleveren. Kijk dan even in een buurtje waar iedereen zijn containers op hun achterterras moeten opslaan, dan wil je daar toch niet meer zitten te barbecueën met het gezin?

 

Op zijn minst zou je dan mogen verwachten dat de burger meer ruimte krijgt om zelf zijn afval en vooral grove vuil weg te kunnen brengen naar de Otelaarseweg. Aangezien de meeste burgers overdag werken zou het wel zo publieksvriendelijk zijn wanneer de openingstijden van deze milieustraat zouden worden aangepast en dus ook in de avonduren een poosje open is voor het publiek. Kijk ik enkel naar mijzelf, ik kan er al helemaal niet heen aangezien de Otelaarseweg op maandag sowieso gesloten is. En dat is de dag dat ik vrij ben en dus graag mijn overtollige vuil weg wil brengen.

Volgens de wethouder zou in Barneveld het voorzieningenpeil wel beduidend hoger liggen dan bij de ons omringende gemeenten. Ik vraag mij dan toch hardop af welke voorzieningen dat dan mogen zijn die bijvoorbeeld in Putten niet geboden worden. En Putten redt het ook met een lagere belastingdruk voor de bewoners.

 

Henk de Fluiter

Voorthuizen